Microsoft Word - otazky ZUB.doc

Aorta ascendens, arcus aortae, aorta thoracica ... lacuna musculorum, fossa iliopectinea, trigonum femorale (nakreslit), femorální kýly

Anatomický ústav 2.LF UK - Otázky ke zkoušce

Tepny 1. Aorta ascendes, arcus aortae, aorta thoracica 2. Aorta abdominalis, viscerální párové a parietální větve 3. Aorta

Lékařská fakulta - Všeobecné lékařství - Otázky ke ...

Trigonum femorale, fossa iliopectinea, canalis adductorius, fossa poplitea

Spolek mediků LF MU, 05

71. Trigonum femorale, fossa iliopectinea, canalis adductorius, fossa poplitea. 55. Aorta abdominalis, větve párové, a. sacralis mediana

64

přední strany stehna (trigonum femorale, dříve. navazuje na aorta ascendens a z jeho konvexity. of the dorsal aorta independently of the intersegmental ar-

Doc. MUDr. LEOPOLD PLEVA, CSc. Primář, Traumatologické ...

Základním cílem našeho úsilí je špičkově léčený a spokojený pacient. Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava.

Studium – 2. Lékařská fakulta

a) Svaly stehna, trigonum femorale b) Močový měchýř, prostata, ureter,pánvička ledvinná c) Aorta ascendes, arcus aortae, aorta thoracica d) Bulbus oculi.

127. Mízní Systém Dolní Končetiny

. před lacuna vasorum - nejkraniálnější a největší z nich – podlouhlý tvar; v lacuna vasorum; vsazena do septum femorale; mediálně od v.femoralis = Nodus.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Marušiak J., Štrincl J. a kol.: Obturatorní bypass, možnosti extraanatomické rekonstrukce v oblasti trigonum femorale. Rozhledy v chirurgii, 2/97

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. - Fakultní nemocnice Ostrava

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vzdělání. 1996: Habilitován docentem chirurgie LF UP Olomouc - Dynamický zevní fixátor na hlezenný kloub; 1990 ...

O nás - Oční ordinace Zlín

Co nabízí oční ordinace Zlín? Oční ordinace v centru Zlína s úzkou mezioborovou spoluprací dalších specialistů v místě ordinace či v jejím blízkém ...

Otázky ke zkoušce, BSAN011p - Anatomie - přednáška - MU...

žádná z odpovědí není správná 94)Trigonum femorale je na:apřední straně stehna zadní straně stehna přední straně břicha žádné tvrzení.

Portál:Otázky z anatomie (1. Lf UK, VL)– WikiSkripta

Svaly a fascie stehna, trigonum femorale, fossa poplitea. Aorta ascendens, arcus aortae, aorta thoracica (průběh, syntopie, větve)

Portál:Check WikiSkripta – WikiSkripta

Internetové studijní materiály pro studenty českých a slovenských lékařských fakult.

anatomie v kostce: 99. tepny dolní končetiny

... v trigonum femorale (lig. inguinale, m. sarotrius, m. adductor longus) 2. za m. sartorius, mezi m. vastus medialis a m. adductor longus ...

Univerzita Pardubice

poranění abdominální aorty, dolní duté žíly a. větve nervus genitofemoralis jsou obdobné potíže lokalizované v trigonum femorale. Oba
nabídka čerpadel na fekálie pumpa a.s. red grapefruit nutrition šukani bez vyndani porno gay war hero