Da08_00

A r a b s k é v y d á n í B a b i č k y B o ž e n y N ě m c o v é. či nejniternějšího nitra, začal sledovat všec-

Export výberu do súboru

36537136","Obecný úrad Rumanová","00308412","2012-12-06",#8203;"0000-00-00","2012-12-#8203;11","PP"," "120329","234","Sopúch vývoz fekálií bytovky","120.00","Dušan Sopúch - DOVE - TRANS","17553792","Obecný úrad Rumanová","00308412.

Export výberu do súboru

Moravce","35960132","Obec Dežerice","00310336","2014-02-24",#8203;"2014-03-10","2014-03-#8203;03","prevodom"," "0714","52/2014","údržba káblového rozvodu v obci Dežerice za december a január","297.00","Kyselica Rudolf EKO Bánovce nad.

Súd zisťuje, či...pri Nitre platila za fiktívny vývoz fekálií - nasanitra...

Kontrolór zistil, že Miloš Z., ktorý mal pre obec zabezpečiť vývoz fekálií, nemal na to oprávnenie - už od roku 2001 mal zrušenú živnosť. Na faktúrach, ktoré mu obec v roku 2004 preplatila, dokonca chýbal jeho podpis.

Diskuze: Obec Koleč

ne nedošlo, ceny které nám pracovnice z ASI zaslala byly bez DPH a v té době nedokázala říci zdali se v roce 2016 nebudou zvyšovat. Proto jsme na smlouvu uvedli tyto ceny. V. možného jednorázového vývozu navíc.

Firmy Žirany - Obchodný register

Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra sa dňom 22.06.2004 v y m a z á v a z oddielu Sro, vložky č. 1564/N spoločnosť GREGOR, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Žirany 428, IČO: 34 125 710, v zmysle § 68 ods. 2

Vitajte na oficiálnej stránke obce Horná Kráľová

Horná Kráľová - oficiálne stránky obce. Oznamujeme občanom, ktorí nie sú napojení na kanalizáciu, že vývoz fekálií od 1.1.2012 si môžu objednať na tel. čísle. Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2016

Microsoft Word - 50-mat.1068-2013 Správa o výsledkoch hosp...

Komisionárska zmluva č. 1479/07/OM v znení dodatkov bola uzatvorená v súlade s uznesením MZ v Nitre č. 279/2007-MZ zo dňa 23.8.2007. V nej sa komisionár (Službyt Nitra, s.r.o.) zaväzuje pre komitenta (mesto Nitra

| Vývoz žumpy Nitra Trenčín Trnava

KANAL SLUŽBY VRÁBEL, SNP 1465/101, 01707 Považská Bystrica Čistenie kanalizácie, ČOV, lapačov tukov, vývoz fekálií, monitoring potrubia, trasovanie potrubia, krtkovanie domovej kanalizácie, odčerpávanie zaplavenej kanalizácie.

Slovak Archeology News

Archeologové odkryli pekařství ze středověku Nacházelo se v centru hanácké metropole Pekařství bylo ve středověku v prostoru mezi ulicemi Uhelná a Mlýnská v centru Olomouce, kde v těchto dnech končí jeden z nejrozsáhlejších a.

Obec Skalka nad Váhom

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014. Bratislavská 29, 94901 Nitra. vývoz fekálií nová zástavba Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Microsoft Word - Dokument2

Vývoz komunálneho odpadu. Regionálne vzdelávacie centrum samospráv, Farská 7, 94901 Nitra. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, 94965 Nitra 35960736

C. 3

Z p r a v o d a j o b c í s d r u ž e n ý c h v m i k r o r e g i o n u. tem, vstoupí do našeho nitra pravý

Domovní čistírna odpadních vod

. sú až 10-násobne nižšie. Pri používaní čistiarne odpadových vôd sme totiž oslobodení od vývozu fekálií. Čistiareň na rozdiel od žumpy odpadovú vodu čistí. Vyčistená voda môže byť odvádzaná do povrchových alebo podzemných vôd. V
nabídka čerpadel na fekálie pumpa a.s. red grapefruit nutrition šukani bez vyndani porno gay war hero